Behçet Hastalığı

Behçet Hastalığı

Behçet hastalığı ağızda ve cinsel bölgede ağrılı ülserler (yaralar), göz problemleri ve deri bulgularıyla seyreden bir hastalıktır. Hastalık en sık Türkiye, Akdeniz ülkeleri ve Japonya’da ve sıklıkla 20-40 yaşları arasında görülür. Hastalık 1924 yılında bu hastalığı tanımlayan Türk Dermatolog Hulusi Behçet’in adıyla Behçet hastalığı olarak adlandırılmıştır.

Hulusi Behçet

Behçet Hastalığının nedenleri nelerdir?

Hastalığın tam olarak nedeni bilinmemekle birlikte, otoimmün bir hastalık olarak tanımlamaktadır. Otoimmun hastalıklarda bağışıklık sistemi vücuttaki dokulara karşı savaşa geçer. Bu durumun nedeni tam olarak bilinmemekle beraber, hastalığın gelişiminde bakteri ve virüs enfeksiyonlarının rolü olabilir.

Kimler Behçet Hastalığı açısından risk altındadırlar?


Behçet Hastalığı ipek yolu üzerinde bulunan ülkelerin insanlarında daha sık ve şiddetli olarak görülen bir hastalıktır. Akdeniz ülkeleri orta doğu ve uzak doğuda 10.000 kişinin birinde hastalık görülür. Hastalık başka ülkelerde başka etnik gruplarda da görülebilir. İpek yolu üzerindeki ülklerde erkeklerde daha fazla görülürken, diğer etnik gruplarda kadınlarda daha sık görülür. Hastalık her yaşta görlebilmkle birlikte en sık 20-30 lu yaşlarda ortaya çıkar.

Behçet Hastalığının belirtileri nelerdir?

Ağız ülserleri Behçet Hastalığının en sık ve ilk görülen bulgularındandır. Bununla beraber bu belirtiler ortaya çıkmadan evvel hastalar aşağıda belirtilen bir çok tekrar eden bulguyu gösterebilirler:

Soğuk algınlığı ve tosillit 
Kas ve eklem ağrısı 
Halsizlik 
İştahsızlık ve kilo kaybı 
Baş ağrısı 
Vücut derecesinde değişiklikler

Ağrılı ağız ülserleri genellikle hastalığın ilk bulgusudur ve hastaların %70 inde görülür. Ülseler dilde dudak ve yanak içlerinde ortaya çıkabilir. Genellikle 1-2 hafta sürerken, bazen 3 haftaya kadar uzayabilirler.Hastalığın diğer bulguları şunlardır:

Cinsel bölgedeki ülserler : Bu ülserler ağız ülserlerinden daha nadir görülürler. Ağrılıdırlar ve genellikle iz bırakarak iyileşirler. 
Göz Tutulumu : Uveit dediğimiz durumda gözde kızarıklık ve şişme olur. Bazen hastalıkta retinada hasarlanır ve tedavi edilmezse körlüğe neden olabilir. 
Deri Bulguları : Eritema nodosum dediğimiz ağrılı şişlikler sık görülür. Kollar bacaklaar ve gövdede sivilce benzeri döküntüler (folikülit) görülebilir.
Daha az görüleen bulgular mide bağırsak sistemine ait rahatsızlıklar ( karın ağrısı, ishal, kusma), eklem ağrıları ve şişlikleri, sinir sistemi problemleri ve damar dokusu ve dolaşım sistemi problemleridir.

Behçet Hastalığına nasıl tanı konulur?

Behçet hastalığında bütün bulgular bir arada olmadığında tanı koymak zor olabilir. ; Eğer hastada ağızda ve cinsel bölge, göz ve deri bulguları var ise tanı daha rahat konulur. Hastalığın tanısı aşağıdaki kriterlere göre konulur:

Yılda en az 3 kez ağızdda tekrar eden aft ile birlikte aşağıdaki kriterlerden iki veya daha fazlasının bulunması:

Cinsel bölgede ülserler
Göz tutulumu (Üveit ve retinada hasar)
Deri bulguları 
Pozitif paterji testi (Behçet hastalığını tanımak için yapılan bir test)

Behçet Hastalığı nasıl tedavi edilir?

Behçetin kesin tedavisi yoktur. Temel hedef hastalığın bulgularını tedavi etmek ve komplikasyonların gelişmesini engellemektir. Behçet Hastalığı bir çok organı etkileyebilen bir hasstalık olduğunddan farklı uzmanlık dallarından oluşan bir ekip tarafından kontrol edilmelidir. Aşağıdaki bazı ilaçlar hastalığın bulgularını kontrol alabilir:

Yerel Tedavi 
Tetrasiklinli solüsyonlar 
Yerel olarak uygulanan kortizonlu ilaçlar 
Çeşitli anestrtik maddeler

Sistemik tedavi
Ağızdan alınan kortizon 
A aspirin, İibuprofen gibi kortizon dışında antiinflamatuar ilaçlar
Bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar azathioprin , chlorambucil
Deneysel olan ve araştırılan ilaçlar (kolşisin, siklofosfamid, talidomid, infliksimab ve potasyum iodid)

Hastalığın seyri nasıldır?

Behçet Hastalığı kronik bir hastalıktır ve şiddeti değişebilen bir şekilde akut hecmeler halinde alevlenme gösterir.Hastalığın erken evresinde ataklar daha sıktır ve bir kaç hafta sürebilir.Hastalık ilerledikçe atakların arasındaki süre uzar ve bazı hastalarda ataklar tamamıyla durabilir. Behçet hastalarının % 4’ünde ölüm meydana gelir. Ölüm, mide bağırsaklarda delinme, sinir sisteminin etkilenmesi ve damarsal yapılardaki balonlaşma şeklindeki bozukluklardan kaynaklanır.

Behçet Hastalığı” ile ilgili diğer konular:

Folikülit

Behçet Hastalığı” ile ilgili kaynaklar:

http://turkdermatoloji.org.tr/media/files/file/behcet_cg/BehcetHastalariniBilgilendirmeFormu_yeni.pdf

Share

Bir yanıt yazın