Displastik Nevüs (Atipik Nevüs)

Displastik Nevüs (Atipik Nevüs)

Displastik nevüs klinik ve mikroskobik olarak melanom ile ortak bazı görüntüleri olup, melanom olmayan selim bir deri gelişimidir. Bununla beraber displastik nevüslerin varlığı melanom gelişim riskini arttırır veya bir kişide melanom gelişim riskinin bir belirteci olabilir. Bu risk tek bir displastik nevüs varlığında çok az iken, fazla sayıda ben bulunması bu riskin arttığının göstergesidir.

Displastik Nevüsler nasıl görünürler? 

Displastik nevüsler çok farklı biçimde görülebilir. Sıklıkla aşağıdaki bulguları gösterirler:

Benin bir tarafının daha geniş olması

Benin çevresinin düzensiz olması

Değişik renkler içermesi (kahverengi, siyah, kırmızı ve beyaz)

6 milimetreden daha büyük olması

Hafifçe deriden kabarık olması

Fakat displastik nevüs tanısı deriden biyopsi alınarak konulur. Displastik nevüsler sıklıkla melanoma görünümündedirler.

Displastik nevüsler nerede görülürler? 


Bu tür benler vücutta her yerde görülebilir. Genellikle ergenlik döneminde ortaya çıkar. Bu tarz benler güneş gören alanlarda, sırt ve bacaklarda sık görülür.

Tek bir displastik nevüs bulunması ne anlama gelir?

Kendisinde ve ailesinde melanom bulunmayan, fakat 1-4 arası displastik nevüsü olan kimseler, toplumdaki diğer bireylere göre biraz daha fazla Melanom riski taşır. Bununla birlikte displastik nevüsler melanom ile aynı değildir. Çok agresif tedavi yaklaşımlarına gerek yoktur. Fakat değişiklik olduğunda muhakkak biyopsi alınmalı veya koruyucu olarak ben tamamı ile cerrahi olarak alınmalıdır.

Bir kişide çok sayıda ben ve displastik nevüs bulunması ne anlama gelir?


Eğer kişide veya ailesinde melanom varsa melanom gelişim riski yüksektir. Bir kişide çok sayıda normal ve displastik nevüsler var ve yakınlarında melanom var ise; bu durum ailesel displastik nevüsler tablosu olarak adlandırılır.

Ailesel displastik nevüs tablosu nedir?

Bu tabloda aşağıdaki kriterler vardır: 
Birinci derece akrabalar (anne baba çocuklar ve kardeşler), ikinci derece akrabalarda (büyükanne, büyükbaba, amca, dayı, hala, teyze) melanom bulunması
Ben sayısının 50 den fazla olması ve bu benlerden bazılarının displastik nevüsler olması
Mikroskobik olarak tipik Displastik nevüs bulgularının bulunması

Ailesel displastik nevüs tablosuna sahip olmak ne anlama gelir?

Bu kişilerin melanom olma riski anlamlı olarak yüksektir. Benlerin sayısı ve melanom bulunan aile bireylerinin sayısının artması melanom gelişim riskini arttırır.

Dermatoloji uzmanları ailesel displastik nevüs tablosu olanlara ne yapmalıdır? 

Bu kişiler kendi derilerini 2-3 ayda bir kendileri kontrol etmelidir. Melanomun erken belirtileri hakkında bilgi Dermatoloji uzmanlarından alınabilir. Hastalar ergenliğin başlangıcından itibaren 3-12 ayda bir Dermatoloji Uzmanına muayene olmalıdır. Hatta Dermatologunuz göz muayenesi ve fotografik ben takibini isteyebilir. Tüm bu işlemlerin amacı melanomun erken tanınmasını sağlamaktır ve muhakkak yapılmalıdır. Melanom erken evresinde yakalandığında tedavi şansı daha yüksektir.

Melanom gelişiminden korunmak için neler yapılabilir?

 Güneşten korunmak, melanomdan korunmak için yapılabilecek en önemli şeydir. Sabahın geç saatlerinde ve öğlen vakti dışarıda yapılan aktiviteler yasaklanmalı, her zaman güneşten koruyan şapka ve kıyafetler giyilmelidir. Kısa süreli güneşe maruz kalma esnasında da 15 faktör ve üzerindeki güneşten koruyucuların kullanımı tavsiye edilir. Güneşten koruyucular yarım saatte bir yeniden sürülmelidir. Bütün bu önlemler melanomdan korunmak için oldukça önemlidir.

“Displastik Nevüs” ile ilgili diğer konular:

Ben (Nevüs)
Güneş koruyucu
Melanom

“Displastik Nevüs” ile ilgili kaynaklar:

http://turkdermatoloji.org.tr/media/hasta_bilgilendirme/displastik.pdf

Share

Bir yanıt yazın