Botoks (Botilinum Toksin) Tedavisi

Botoks (Botilinum Toksin) Tedavisi

Botoks (Botilinum Toksin) tedavisi tedavisi yüzdeki kırışıklıkların ve çizgilerin tedavisinde oldukça başarılı bir tedavi yöntemidir.

Botoks (Botilinum toksin) tedavisi hangi kırışıklıkların tedavisinde kullanılır?


Botoks (Botilinum toksin) tedavisine en iyi cevap veren kırışıklıklar alın göz etrafı ve kaşların arasındaki kırışıklıklardır. Ayrıca gülme çizgileri, boyun ve ense kırışıklıklarının tedavisinde de kullanılabilir.

Botoks (Botilinum toksin) tedavisi ne zamandan beri uygulanmaktadır?

Bu tedavi uzun yıllardır göz uzmanları tarafından şaşılık ve göz tembelliğinin tedavisinde başarı ile kullanılmaktadır. Son yıllarda yüz mimiklerine bağlı kırışıkları iyileştirmedeki belirgin etkisinden dolayı Botoks’ un kullanımı artmıştır.

Kırışıklıklar nasıl oluşur?

Kırışıklıkların bir bölümü deri altında yer alan kasların kasılması sonucu derinin ekilmesiyle oluşur. Bu kasların gevşemesi kırışıklıkların azalması ya da tamamı ile ortadan kalkmasına neden olur.

Botoks nasıl etkili olur?

Botoks botilinum toksin A içeren bir ilaçtır. Ayrıca Dysport ® da farklı şekilde saflaştırılmış botilinum A içerir. Bu toksin Clostridium botulinum denen bir bakteri tarafından üretilir ve botilusmus denen tehlikeli bir hastalığa neden olur. Botilinum toksin nöromüsküler blokaj yapan bir ajandır, yani kasa enjekte edildiğinde kasta felce neden olur, bunu sinirle kas arasıdaki iletişim boşluğuna asetil kolin denen maddenin salınmasını engelleyerek oluşturur. Kaslar sinir tarafından uyarılamayınca da felç oluşur. Sinir yenilendiğinde ise kas yeniden alışmaya başlar.

Aynı mekanizma ile sempatik sinir uçlarını bloke ederek aşırı terlemenin tedavisinde de kullanılabilir.

Botoks dermatolojide başka hastalıkların tedavisinde kullanılıyor mu?

Evet. Aşırı terleme tedavisinde de kullanılan bir tedavi yöntemidir.

Botoks tedavisi nasıl yapılır?


İşlem basittir ve ofis ortamında uygulanabilir. Anestezi gerektirmez. Botoks uygulaması acısızdır ve injeksiyon yerinde herhangi bir iz bırakmaz. Uygulama sırasında çok küçük miktardaki botoks ince iğnelerle derinin hemen altındaki kaslara injekte edilir. Uygulamadan sonra uygulanan alanda herhangi bir değişiklik olmaz ve günlük normal aktivitelere hemen önlebilir.

Botoks’un etkisi ne zaman başlar ve ne kadar sürer?

Botoks’ un etkisi 2-7 günde görülür. Bu etki 3-6 ay süre devam eder, daha sonra yeni enjeksiyonlara ihtiyaç duyulur. Yapılan alışmalar ardı ardına yapılan enjeksiyonların, tedaviler arasındaki aralığı uzattığını göstermiştir.

Botoksun maksimum etkisini göstermesi içinbir kaç konuya dikkat edilmelidir. İlk olarak tedavi alanına 2-3 saat dokunulmamalıdır. İkinci olarak hasta 2-3 saat boyunca dik pozisyonda kalmalıdır. Üçüncü olarak hastaların 2-3 saat boyunca bu kaslarını alıştırmaları istenmelidir. Bu işlem Botoks’ un uygun kas ve sinirler tarafından alınmasını sağlar. Kaşlar arasında ki kırışıklıklar için kaş atma, alın kırışıklıkları için kaş kaldırma ve göz kırışıklıkları için gözleri kısmak maksimum faydayı sağlar.

Botoksun yan etkiler nelerdir?

Toksin çok düşük miktarlarda enjekte edildiği için, tedavi güvenli yan etkiler minimaldir. Enjeksiyon sırasında hafif yanma hastaların yarısında meydana gelir. Nadiren enjeksiyon alanında morarma olabilir. Morarma özellikle aspirin alanlarda görülür. Diğer yan etkileri göz kapağı ve kaşlarda düşüklüğe neden olmasıdır. Göz kapağı düşüklüğü % 1 oranında görülür. Ortalama dört haftada geriler.

Botoks kimlere uygulanabilir? 

Botoks hemen hemen herkese uygulanabilir. Hatta Alaskalı gebe bir bayanda Botoks uygulanmış, hastada botilismus ( botoks zehirlenmesi ) belirtileri görülmüş, fakat bebeği sağlam doğmuştur. Bu zehirlenmeye yol açan toksin ile botoks aynıdır, fakat zehirlenmeye oldukça yüksek dozları neden olur. Bu nedenle Botoks oldukça güvenli bir ajandır.

Botoks uygulaması basit bir prosedür olduğundan muayenehane koşullarında kolaylıkla uygulabilir. Böylece hastaların zaman kaybetmesi engellenir. Uzun süre içinde gelişen kırışıklıklar, botoks tedavisiyle bir haftada düzelir. Eğer botoks tedavisi uygun kırışıklıklara uygulanırsa, sonuç diğer kozmetik yöntemlerle elde edilemeyecek kadar başarılıdır.

“Botox tedavisi” ile ilgili diğer konular:

Aşırı terleme
Deri yaşlanması
Yüz kırışıklıkları ve tedavisi

“Botoks tedavisi” ile ilgili kaynaklar:

https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/botox/about/pac-20384658
https://www.webmd.com/drugs/2/drug-153465/botox-injection/details
https://dermnetnz.org/topics/botulinum-toxin/

Share

Bir yanıt yazın